Termeni contracte achizitie si contracte asistenta/update ulterioare


Aceasta pagina este informativa si cuprinde termenii tuturor contractelor agreate de Sasorysoft. Pentru semnarea unui contract este necesar sa solicitati contractele in original de la Sasorysoft. <u>Termenii finali sunt cei din contractul semnat, putand suferi modificari fata de termenii prezentati in aceasta pagina

La cumpararea programelor se semneaza un contract care va garanteaza un an de zile de gratuitate la update-uri si la asistenta la utilizare:
   :: Contract "ACHIZITIE" programe Sasorysoft
(achizitie licenta pe viata+1 an gratuitate upadte/asistenta)
   :: Contract "INCHIRIERE" pe durata limitata (inchiriere) programe Sasorysoft
(folosire pe durata limitata, cu plata unei taxe lunare)
Dupa expirarea contractului de achizitie puteti folosi versiunea curenta pe viata sau puteti opta pentru unul dintre contractele urmatoare, pentru a avea acces in continuare la update si/sau la asitenta la folosire/depanare erori :
  
EasyCONT-X si EasyGEST:
   :: Contract "NECESAR" 11.67 EUR/luna (update fara asistenta utilizare si fara acces forum)-plata anuala

   :: Contract "SOCIAL" 15 EUR/luna (update, asistenta utilizare si acces gratuit forum)
-plata anuala
   :: Contract "STANDARD" 17 EUR/luna (update, asistenta utilizare si acces gratuit forum)
-plata lunara
   :: Contract "PROFESIONAL" 60 EUR/luna (update si asistenta + deplasare+acces gratuit forum)
   :: Contract "FULL" 119 EUR/luna (update si asistenta + deplasare+scolarizare+acces gratuit forum)
  
EasyFCT:
   :: Contract "EASYFCT" asistenta si update pt. EasyFCT 60 EUR/an (
+acces gratuit forum)
      

Termeni contract de "ACHIZITIE" produse Sasorysoft

:: top

S.C./P.F. #client, CUI/CNP #cif, Nr.Reg.Comert #reg, telefon #telefon, fax #fax, mobil #mobil, email #email, cu sediul in #localitate, judet #judet, adresa #adresa, reprezentata de #reprezentant in calitate de #calitate, avand contul nr. #cont la banca #banca, denumita in continuare Beneficiar.
Beneficiarul beneficiaza de urmatoarele reduceri promotionale :
[#4] Beneficiaza suplimentar de alte reduceri promotionale , de #reduceri RON .

#art2
2.1.Achizitionarea de catre Beneficiar , de la Prestator , de licente de folosire pentru programul EasyCont© , astfel :
#celicente , cu respectarea termenilor licentei insotitoare . Pretul de achizitie este de ___EUR pentru monopost sau ___ EUR pentru retea , la care se aplica reducerile mentionate la Art.1;
2.2.Servicii de asistenta utilizare, actualizare programe achizitionate, executare modificari si adaugari de module noi la cererea Beneficiarului, depanarea fisiere corupte si alte servicii software conform cu termenii prezentului contract.

Art.3-Obligatiile Prestatorului , pe durata contractului :
3.1.Sa ofere Beneficiarului posibilitatea descarcarii programului EasyCont©, de pe www.sasory.ro . Prima activare a produsului se va face telefonic;
3.2.Sa realizeze comenzile noi ale Beneficiarului la parametrii precizati de acesta in comanda respectiva, contra cost, si sa respecte termenele de predare . Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda a Beneficiarului. Livrarea comenzilor se face pe site-ul www.sasory.ro sau pe alte adrese comunicate de Prestator;
3.3.Sa corecteze gratuit orice eroare de programare sesizata de Beneficiar, pe durata Contractului, in programele realizate de Prestator, exceptie facand aplicatiile tematice tip BONUS (Decont taxi, Front desk magazin, Service auto, Aplicatii touchscreen) ;
3.4.Sa acorde asistenta telefonica (apel efectuat de Beneficiar) sau prin email privind folosirea programelor realizate de Prestator , cu exceptia problemelor care se regasesc explicate in HELP (manual de utilizare electronic) sau depanarea de erori de utilizator, de Luni pana Vineri , intre orele 10-16 , exceptie facand sarbatorile legale, momentele de aglomerare pe linia telefonica sau aglomerare a personalului Prestatorului si/sau cazurile exceptionale comunicate de firma Prestatoare pe site-ul sau oficial sau direct Beneficiarului (concedii,renovari,lipsa energiei electrice, forta majora, etc…) ;
3.5.Sa acorde servicii de intretinere si depanare date sau erori de utilizator prin email, telefonic sau remote sau cu deplasare, pentru programele realizate de Prestator, contra cost.
3.6.Sa puna la dispozitia Beneficiarului versiunile ulterioare ale programelor achizitionate pe perioada de 1 an de zile de la data semnarii acestui contract, pe site-ul www.sasory.ro;

Art.4-Obligatiile Beneficiarului :
4.1.Sa achite prompt sumele aferente prezentului contract ;
4.2.Sa anunte Prestatorul in max. 7 zile despre schimbarea datelor de contact (adresa , telefon, fax , mobil , email)
4.3.Beneficiarul va furniza si actualiza permanent o adresa valida de email unde va primi viitoarele facturi sau corespondenta.

Art.5-Valoarea contractului si plata serviciilor incluse in acest contract :
Ca urmare a negocierii dintre parti , Beneficiarul va achita contravaloarea in lei , in contul Prestatorului , astfel :
5.1.Pentru achizitionarea licentelor EasyCont© , Beneficiarul va achita pretul final #pret RON, care include reducerile promotionale de la art.1, platibil la livrarea programului la sediul Prestatorului sau in avans pentru instalarea/descarcarea programului de pe site-ul sasory.ro. In cazul in care se achizitioneaza programul printr-un Distribuitor autorizat al Prestatorului , Beneficiarul va achita aceste sume (pct.5.1) catre Distribuitor, factura fiind emisa in acest caz de Distribuitor. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa actualizata de acesta;
5.2.Asistenta pentru folosirea programului ,telefonic sau prin email,de Luni pana Vineri , intre orele 10-16, este gratuita exceptand depanarea de erori de utilizator sau depanarea de baze de date corupte. Asistenta de natura contabila se negociaza in functie de caz , ea nefiind cuprinsa in acest contract;
5.3.Pentru cantitate mare de date corupte, depanarea datelor prin email / remote se negociaza in functie de complexitate;
5.4.Pentru asigurarea serviciilor de asistenta, depanare , intretinere si interventie in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte , la cererea Beneficiarului, cu deplasare sau prin email , contravaloarea sumei de 23 EUR pe ora sau fractiune de ora (in sensul in care depasirea unei ore se taxeaza inca o ora suplimentar) , dar nu mai putin de 23 EUR in total , la cursul BNR LEU/EUR din data achitarii ,va fi achitata prompt , cu numerar , sau in maximum 5 zile lucratoare cu OP sau CEC . In caz contrar Beneficiarul va plati penalitati de 0.5% pe zi intarziere . Pentru deplasari, tarifele vor fi negociate in functie de caz si vor fi limitate in functie de disponibilitatea Prestatorului.
5.5.Comenzile pentru depanari complexe, modificari, adaugari sau programe noi vor fi negociate in functie de complexitate. In termen de 5 zile lucratoare de la data receptiei comenzilor executate de Prestator se va achita 100 % contravaloarea acestora . Facturarea se face la implementarea comenzilor executate si de la data facturii fiscale se calculeaza termenul de plata de 5 zile. Eventualele penalizari de 0.5% per zi intarziere se vor calcula de la expirarea termenului de 5 zile convenit de parti pentru efectuarea platii. Prestatorul poate decide , fara aprobarea Beneficiarului, ca , la anumite comenzi, contravaloarea acestora sa fie facturata si platita in avans 100%.
5.6.Pentru serviciile de asistenta utilizare, scolarizare, depanare erori utilizator, depanare baze corupte, setari program pt. lucrul monopost sau retea, instalari / reinstalari, etc.. acordate prin intermediului conectarii REMOTE, se va achita o taxa de 23 EUR per sedinta. In cazuri speciale Prestatorul isi rezerva dreptul de a negocia tariful (sedinte mai mari de 2-3 ore, sedinte prelungite in mai multe zile , etc...). Pentru acest tip de asistenta clientul trebuie sa asigure legatura la internet si sa aiba instalat software-ul recomandat de Prestator pt. Remote acces. Orice sustinere telefonica a operatiilor facute REMOTE, explicatii telefonice , etc.. se vor face prin apelarea de catre client (costurile fiind suportate exclusiv de client).
5.7.In cazul nerespectarii acestor termene de plata de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la achitarea sumelor restante. Se stabileste prin prezentul contract plata de penalizari de 0.5% per zi de intarziere pentru debitele restante , pana la data achitarii acestora. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula contractul in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente serviciilor stipulate in prezentul contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza;
5.8.Taxa include BONUS o instalare/reinstalare/depanare gratuita remote a programului pe sistemele Beneficiarului, in fiecare an calendaristic de aplicare a contractului per licenta detinuta, la cerere;

Art.6-Durata contractului :
6.1.Prezentul contract se incheie pe o durata de 12 luni de zile , incepand cu data de #dstart pana la data de #dfinal , pentru servicii , actualizare si asistenta . Licenta EasyCont© achizitionata este valabila si dupa expirarea prezentului contract (pe viata) si nu este transmisibila decat cu acordul Prestatorului. In cazul achizitionarii ulterioare de licente EasyCont© suplimentare, pentru acestea se vor oferi alte 12 luni de gratuitate la asistenta telefonica si actualizare, de la data achizitionarii.

Art.7-Alte conventii si precizari :
7.1.Prin semnarea prezentului contract Beneficiarul declara pe propria raspundere ca a studiat temeinic programul EasyCont© , facilitatile si rezultatele sale contabile si financiare inainte de achizitionare si ca este in totalitate de acord cu modul de lucru si cu rezultatele programului obtinute ;
7.2.Beneficiarul admite eventualele greseli-ascunse, inerente unor programe de asemenea complexitate , care vor fi remediate la sesizare intr-un termen rezonabil, gratuit, pe perioada valabilitatii contractului ;
7.3.Prin prezentul contract , Beneficiarul dobandeste dreptul de a folosi o copie a programelor realizate de Prestator si achizitionate de Beneficiar , pe termen nelimitat , dar nu dobandeste dreptul de proprietate asupra produselor. Programele sunt proprietatea Prestatorului pe toata durata folosirii acestora de catre Beneficiar . Beneficiarul nu are dreptul de a vinde , inchiria , distribui , da in folosinta altor utilizatori sau reproduce partial sau integral programele achizitionate de la Prestator ..
7.4.Prin prezentul contract , Beneficiarul confera dreptul Prestatorului de a preciza numele sau in portofoliul de clienti , pe termen nelimitat;
7.5.Beneficiarul nu va permite instalarea programelor achizitionate de la Prestator decat in limita licentelor primite. Astfel , un program monopost nu va putea fi instalat decat pe un singur sistem al Beneficiarului , iar unul multipost (retea) doar pe o singura retea a Beneficiarului cu o singura gazda (server) a bazelor de date . Orice instalare suplimentara necesita achizitionarea unei noi licente de la Prestator ;
7.6.Beneficiarul nu va permite nici un fel de interventii in structura programelor din partea persoanelor neautorizate de Prestator. Prestatorul detine exclusivitate asupra modificarii, depanarii sau scolarizarii in folosirea programelor achizitionate de Beneficiar de la acesta ;
7.7.Prestatorul va respecta caracterul confidential si secret al actelor si datelor contabile cu care intra in contact in cadrul colaborarii cu Beneficiarul ;
7.8.Prestatorul are obligatia de a livra programele Beneficiarului insotite de toate licentele si aprobarile impuse de lege la data vanzarii acestora . Prestatorul este exonerat de orice responsabilitate pentru eventualele licente si aprobari impuse de legislatia aparuta ulterior vanzarii programelor Beneficiarului . In cazul comenzilor de module si programe noi din partea Beneficiarului , acesta isi asuma intreaga resposabilitate pentru legalitatea acestor programe si pentru licentele eventual impuse de legislatia in vigoare;
7.9.Beneficiarul declara ca a studiat si este de acord sa respecte termenii licentei de folosire care insoteste programul EasyCont© . Licenta insoteste factura de achizitie si poate fi regasita si pe site-l www.sasory.ro;
7.10 Prestatorul poate cesiona prezentul Contract fara acordul Beneficiarului . Beneficiarul nu poate cesiona obligatiile partiale sau totale din acest Contract fara acordul scris al Prestatorului;
7.11 Prestatorul isi rezerva dreptul de a anula asistenta telefonica gratuita si actualizarile gratuite ulterioare in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente prezentului contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza ;
7.12 Programul este distribuit "asa cum este". Distribuitorul nu acorda nici o garantie si nu poate fi tras la raspundere pentru pierderi de date, pierderi financiare sau pentru orice alt tip de pierderi datorate utilizarii programelor achizitionate. Beneficiarul intelege si accepta aceste conditii.
7.13.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire(A.R.) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare sau la data trimiterii in cazul recomandatei nereturnate. Daca notificarea se trimite prin telex , fax sau la adresa de email precizata in prezentul contract , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.

Art. 8-FORTA MAJORA
8.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum e definita de lege.
8.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Art.9-INCETAREA CONTRACTULUI si alte PREVEDERI
9.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate mai sus in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- reziliaza unilateral contractul pentru neandeplinirea obligatiilor contractuale de catre cealalta parte , cu o notificare prealabila .
9.2.In cazul in care contractul este reziliat din vina Beneficiarului, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la semnarea unui alt contract.

Art.10-SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1.Acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.

Art.11 CLAUZE FINALE
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2.Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

:: top

 

Termeni contract "NECESAR" (11.67 EUR/luna, plata anuala in avans)

:: top

S.C./P.F. #client, CUI/CNP #cif, Nr.Reg.Comert #reg, telefon #telefon, fax #fax, mobil #mobil, email #email, cu sediul in #localitate, judet #judet, adresa #adresa, reprezentata de #reprezentant in calitate de #calitate, avand contul nr. #cont la banca #banca, denumita in continuare Beneficiar.

#art2
2.1.Actualizarea programelor #
___achizitionate de catre Beneficiar cu ultimele versiuni lansate de Prestator, pe perioada contractului.
2.2.Servicii de modificari la cerere ale programelor achizitionate si de asistenta la utilizare de tip telefonic, email , remote sau cu deplasare , aceste servicii fiind contra cost.

Art.3-Obligatiile Prestatorului , pe durata contractului :
3.1.Sa puna la dispozitia Beneficiarului pe site-ul www.sasory.ro ultimele versiuni ale programelor #
___achizitionate de catre acesta, pe durata contractului.
3.2.Sa corecteze gratuit orice eroare de programare sesizata de Beneficiar in programele sau actualizarile realizate de Prestator ;
3.3.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare, pentru probleme legate de functionarea programului, la nr de telefon 0722-260-660 , prin email la office@sasory.ro sau remote, contra cost
3.4.Sa asigure servicii de modificare ale programelor #
___achizitionate de Beneficiar, contra cost. Acesta isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda privind modificari la programele sale.

Art.4-Obligatiile Beneficiarului :
4.1.Sa respecte termenii licentei de folosire primite o data cu factura la achizitionarea programelor si sa nu comunice altor terti datele de acces pe site (arie clienti) si de licentiere/activare primite de la Prestator.;
4.2.Sa comunice orice modificare in datele sale fiscale sau postale precum si in datele persoanei de contact in termen de 3 zile de la data acestor modificari;
4.3.Beneficiarul va furniza si actualiza permanent o adresa valida de email si un nr de telefon mobil unde va primi viitoarele facturi,sms sau corespondenta.

Art.5-Valoarea contractului si plata serviciilor incluse in acest contract :
Ca urmare a negocierii dintre parti , Beneficiarul va achita contravaloarea in lei , la cursul BNR din data facturarii , in contul Prestatorului , astfel :
5.1.Pentru asigurarea actualizarilor la programele #
___achizitionate , Beneficiarul va achita 140 EUR (per licenta detinuta) pentru fiecare an (12 luni) de desfasurare a Contractului , in avans fata de perioada la care se refera plata . Aceasta taxa anuala nu poate fi intrerupta decat prin denuntarea sau rezilierea acestui Contract de catre una dintre parti. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa actualizata de acesta. Nu se va emite factura si Beneficiarul nu va achita din nou sumele daca acestea au fost achitate catre producatorul programelor, Sasorysoft SRL (CIF 402040) , pentru aceeasi perioada si servicii.
5.3.Pentru asigurarea serviciilor de asistenta la utilizare, interventie in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte , la cererea Beneficiarului , telefonic, prin email sau remote, Beneficiarul va achita contravaloarea sumei de 24 EUR pe ora sau fractiune de ora (in sensul in care depasirea unei ore se taxeaza inca o ora suplimentar) , dar nu mai putin de 24 EUR in total, la cursul BNR leu/EUR din data achitarii , in maximum 5 zile lucratoare de la data prestarii serviciilor. Pentru deplasari tarifele vor fi negociate in functie de caz si este necesar acceptul Prestatorului.
5.4.Comenzile pentru modificari, adaugari sau programe noi vor fi negociate in functie de complexitate iar plata se va face in avans 100%. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda de modificare, adaugare sau module noi.
5.5.In cazul nerespectarii acestor termene de plata de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la achitarea sumelor restante. Se stabileste prin prezentul contract plata de penalizari de 0.5% per zi de intarziere pentru debitele restante , pana la data achitarii acestora. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula contractul in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente serviciilor stipulate in prezentul contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza;
5.6.Taxa include BONUS o instalare/reinstalare/depanare gratuita remote a programului pe sistemele Beneficiarului, in fiecare an calendaristic de aplicare a contractului per licenta detinuta, la cerere;

Art.6-Durata contractului :
6.1.Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata , incepand cu data de #dstart.
6.2.Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sa nu intrerupa derularea acestuia mai devreme de 12 luni de la data semnarii (perioada minima obligatorie). In cazul in care doreste rezilierea contractului inainte de expirarea primelor 12 luni, Beneficiarul va achita diferenta pana la plata integrala pentru 1 an de zile (12 luni) .

Art.7-Alte conventii si precizari :
7.1.Serviciile vor fi asigurate de Prestator de Luni pana Vineri intre orele 10.00 si 16.00 cu exceptia zilelor legale-libere sau perioadelor de concedii, renovari, mutari anuntate pe site, in limita personalului disponibil .
7.2.Programul este distribuit de catre Prestator si acceptat de Beneficiar "ASA CUM ESTE", fara a se garanta anumite performante. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru piereri de date, pierderi financiare sau orice alt tip de pierderi datorate folosirii acestor programe;
7.3.Prin prezentul contract , Beneficiarul confera dreptul Prestatorului de a preciza numele sau in portofoliul de clienti, pe termen nelimitat ;
7.4.Beneficiarul nu va permite instalarea programelor achizitionate de la Prestator decat in limita licentelor primite. Astfel , un program monopost nu va putea fi instalat decat pe un singur sistem al Beneficiarului , iar unul multipost (retea) doar pe o singura retea a Beneficiarului cu o singura gazda (server) a bazelor de date . Orice instalare suplimentara necesita achizitionarea unei noi licente de la Prestator ;
7.5.Prestatorul va respecta caracterul confidential si secret al actelor si datelor contabile cu care intra in contact in cadrul colaborarii cu Beneficiarul ;
7.6.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul/emailul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire(A.R.) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare sau la data trimiterii in cazul recomandatei nereturnate . Daca notificarea se trimite prin telex , fax sau la adresa de email precizata in prezentul contract , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.

Art. 8-Forta majora
8.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum e definita de lege.
8.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

ART.9-Incetarea contractului si alte prevederi
9.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile/esentiale enumerate mai sus in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului
9.2. Contractul poate fi denuntat unilateral , cu preaviz de 30 de zile, cu obligatia de a fi achitate integral soldurile restante la acea data.
9.3. Prestatorul poate cesiona prezentul Contract fara acordul Beneficiarului . Beneficiarul nu poate cesiona obligatiile partiale sau totale din acest Contract fara acordul scris al Prestatorului;

ART.10-Solutionarea litigiilor
10.1.Acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.
10.2.In cazul in care contractul este reziliat din vina Beneficiarului, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la semnarea unui alt contract.

ART.11 Clauze finale
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional sau anexa incheiat intre partile contractante.
11.2.Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
:: top


Termeni contract "SOCIAL" (15 EUR/luna, plata anuala in avans)

:: top

 S.C./P.F. #client, CUI/CNP #cif, Nr.Reg.Comert #reg, telefon #telefon, fax #fax, mobil #mobil, email #email, cu sediul in #localitate, judet #judet, adresa #adresa, reprezentata de #reprezentant in calitate de #calitate, avand contul nr. #cont la banca #banca, denumita in continuare Beneficiar.

#art2
2.1.Actualizarea programelor # ___ achizitionate de catre Beneficiar cu ultimele versiuni lansate de Prestator, pe perioada contractului.
2.2.Servicii de modificari la cerere ale programelor achizitionate, de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si de asistenta in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte, aceste servicii fiind contra cost.
2.3.Servicii de asistenta la utilizare de tip telefonic sau prin email .

Art.3-Obligatiile Prestatorului , pe durata contractului :
3.1.Sa puna la dispozitia Beneficiarului pe site-ul www.sasory.ro ultimele versiuni ale programelor # ___ achizitionate de catre acesta, pe durata contractului.
3.2.Sa corecteze gratuit orice eroare de programare sesizata de Beneficiar in programele sau actualizarile realizate de Prestator ;
3.3.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare, pentru probleme legate de functionarea programului, la nr de telefon 0722-260-660 , prin email la office@sasory.ro
3.4.Sa asigure servicii de modificare ale programelor # ___ achizitionate de Beneficiar, contra cost , cu acceptul Prestatorului. Acesta isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda privind modificari la programele sale.
3.5.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si servicii de depistare a erorilor umane sau a bazelor de date corupte, contra cost.

Art.4-Obligatiile Beneficiarului :
4.1.Sa respecte termenii licentei de folosire primite o data cu factura la achizitionarea programelor si sa nu comunice altor terti datele de acces pe site (arie clienti) si de licentiere/activare primite de la Prestator.;
4.2.Sa comunice orice modificare in datele sale fiscale sau postale precum si in datele persoanei de contact in termen de 3 zile de la data acestor modificari;
4.3.Beneficiarul va furniza si actualiza permanent o adresa valida de email si un nr de telefon mobil unde va primi viitoarele facturi,sms sau corespondenta.

Art.5-Valoarea contractului si plata serviciilor incluse in acest contract :
Ca urmare a negocierii dintre parti , Beneficiarul va achita contravaloarea in lei , la cursul BNR din data facturarii , in contul Prestatorului , cu ordin de plata sau cu numerar , astfel :
5.1.Pentru asigurarea actualizarilor la programele # ___ achizitionate , Beneficiarul va achita 180 EUR (per licenta detinuta) pentru fiecare an (12 luni) de desfasurare a Contractului , in avans fata de perioada la care se refera plata . Aceasta taxa anuala nu poate fi intrerupta decat prin denuntarea sau rezilierea acestui Contract de catre una dintre parti. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa actualizata de acesta. Nu se va emite factura si Beneficiarul nu va achita din nou sumele daca acestea au fost achitate catre producatorul programelor, Sasorysoft SRL (CIF 402040) , pentru aceeasi perioada si servicii;
5.2.Pentru asigurarea serviciilor de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare, a serviciilor de interventie in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte , la cererea Beneficiarului , telefonic, prin email sau remote, Beneficiarul va achita contravaloarea sumei de 24 EUR pe ora sau fractiune de ora (in sensul in care depasirea unei ore se taxeaza inca o ora suplimentar) , dar nu mai putin de 24 EUR in total, la cursul BNR leu/EUR din data achitarii , in maximum 5 zile lucratoare de la data prestarii serviciilor. Pentru deplasari in afara Bucurestiului , tarifele vor fi negociate in functie de caz si este necesar acceptul Prestatorului.
5.3.Comenzile pentru modificari, adaugari sau programe noi vor fi negociate in functie de complexitate iar plata se va face in avans 100%. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda de modificare, adaugare sau module noi.
5.4.In cazul nerespectarii acestor termene de plata de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la achitarea sumelor restante. Se stabileste prin prezentul contract plata de penalizari de 0.5% per zi de intarziere pentru debitele restante , pana la data achitarii acestora. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula contractul in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente serviciilor stipulate in prezentul contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza;
5.5.Taxa include BONUS o instalare/reinstalare/depanare gratuita remote a programului pe sistemele Beneficiarului, in fiecare an calendaristic de aplicare a contractului per licenta detinuta, la cerere;

Art.6-Durata contractului :
6.1.Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata , incepand cu data de #dstart .
6.2.Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sa nu intrerupa derularea acestuia mai devreme de 12 luni de la data semnarii (perioada minima obligatorie). In cazul in care doreste rezilierea contractului inainte de expirarea primelor 12 luni ,Beneficiarul va achita diferenta pana la plata integrala pentru 1 an de zile (12 luni).

Art.7-Alte conventii si precizari :
7.1.Serviciile vor fi asigurate de Prestator de Luni pana Vineri intre orele 10.00 si 16.00 cu exceptia zilelor legale-libere sau perioadelor de concedii, renovari, mutari anuntate pe site, in limita personalului disponibil .
7.2.Programul este distribuit de catre Prestator si acceptat de Beneficiar "ASA CUM ESTE", fara a se garanta anumite performante. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru piereri de date, pierderi financiare sau orice alt tip de pierderi datorate folosirii acestor programe;
7.3.Prin prezentul contract , Beneficiarul confera dreptul Prestatorului de a preciza numele sau in portofoliul de clienti, pe termen nelimitat ;
7.4.Beneficiarul nu va permite instalarea programelor achizitionate de la Prestator decat in limita licentelor primite. Astfel , un program monopost nu va putea fi instalat decat pe un singur sistem al Beneficiarului , iar unul multipost (retea) doar pe o singura retea a Beneficiarului cu o singura gazda (server) a bazelor de date . Orice instalare suplimentara necesita achizitionarea unei noi licente de la Prestator ;
7.5.Prestatorul va respecta caracterul confidential si secret al actelor si datelor contabile cu care intra in contact in cadrul colaborarii cu Beneficiarul;
7.6.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul/emailul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire(A.R.) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare sau la data trimiterii in cazul recomandatei nereturnate . Daca notificarea se trimite prin telex , fax sau la adresa de email precizata in prezentul contract , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.

Art. 8-Forta majora
8.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum e definita de lege.
8.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

ART.9-Incetarea contractului si alte prevederi
9.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile/esentiale enumerate mai sus in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
-isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului
9.2.Contractul poate fi denuntat unilateral , cu preaviz de 30 de zile, cu obligatia de a fi achitate integral soldurile restante la acea data.
9.3.Prestatorul poate cesiona prezentul Contract fara acordul Beneficiarului . Beneficiarul nu poate cesiona obligatiile partiale sau totale din acest Contract fara acordul scris al Prestatorului;
9.4.In cazul in care contractul este reziliat din vina Beneficiarului, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la semnarea unui alt contract.

ART.10-Solutionarea litigiilor
10.1.Acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.

ART.11 Clauze finale
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional sau anexa incheiat intre partile contractante.
11.2.Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
:: top
 

Termeni contract "STANDARD" (17 EUR/luna, plata lunara)
:: top

 S.C./P.F. #client, CUI/CNP #cif, Nr.Reg.Comert #reg, telefon #telefon, fax #fax, mobil #mobil, email #email, cu sediul in #localitate, judet #judet, adresa #adresa, reprezentata de #reprezentant in calitate de #calitate, avand contul nr. #cont la banca #banca, denumita in continuare Beneficiar.

#art2
2.1.Actualizarea programelor # ___ achizitionate de catre Beneficiar cu ultimele versiuni lansate de Prestator, pe perioada contractului.
2.2.Servicii de modificari la cerere ale programelor achizitionate, de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si de asistenta in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte, aceste servicii fiind contra cost.
2.3.Servicii de asistenta la utilizare de tip telefonic sau prin email .

Art.3-Obligatiile Prestatorului , pe durata contractului :
3.1.Sa puna la dispozitia Beneficiarului pe site-ul www.sasory.ro ultimele versiuni ale programelor # ___ achizitionate de catre acesta, pe durata contractului.
3.2.Sa corecteze gratuit orice eroare de programare sesizata de Beneficiar in programele sau actualizarile realizate de Prestator ;
3.3.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare, pentru probleme legate de functionarea programului, la nr de telefon 0722-260-660 , prin email la office@sasory.ro
3.4.Sa asigure servicii de modificare ale programelor # ___ achizitionate de Beneficiar, contra cost , cu acceptul Prestatorului. Acesta isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda privind modificari la programele sale.
3.5.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si servicii de depistare a erorilor umane sau a bazelor de date corupte, contra cost.

Art.4-Obligatiile Beneficiarului :
4.1.Sa respecte termenii licentei de folosire primite o data cu factura la achizitionarea programelor si sa nu comunice altor terti datele de acces pe site (arie clienti) si de licentiere/activare primite de la Prestator.;
4.2.Sa comunice orice modificare in datele sale fiscale sau postale precum si in datele persoanei de contact in termen de 3 zile de la data acestor modificari;
4.3.Beneficiarul va furniza si actualiza permanent o adresa valida de email si un nr de telefon mobil unde va primi viitoarele facturi,sms sau corespondenta.

Art.5-Valoarea contractului si plata serviciilor incluse in acest contract :
Ca urmare a negocierii dintre parti , Beneficiarul va achita contravaloarea in lei , la cursul BNR din data facturarii , in contul Prestatorului , cu ordin de plata sau cu numerar , astfel :
5.1.Pentru asigurarea actualizarilor la programele # ___ achizitionate , Beneficiarul va achita 17 EUR (per licenta detinuta) pentru fiecare luna de desfasurare a Contractului , in avans fata de perioada la care se refera plata . Daca se achita in avans pentru 12 luni Beneficiarul primeste un discount de 10% la totalul facturii. Aceasta taxa nu poate fi intrerupta decat prin denuntarea sau rezilierea acestui Contract de catre una dintre parti. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa actualizata de acesta. Nu se va emite factura si Beneficiarul nu va achita din nou sumele daca acestea au fost achitate catre producatorul programelor, Sasorysoft SRL (CIF 402040) , pentru aceeasi perioada si servicii;
5.2.Pentru asigurarea serviciilor de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare, a serviciilor de interventie in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte , la cererea Beneficiarului , telefonic, prin email sau remote, Beneficiarul va achita contravaloarea sumei de 24 EUR pe ora sau fractiune de ora (in sensul in care depasirea unei ore se taxeaza inca o ora suplimentar) , dar nu mai putin de 24 EUR in total, la cursul BNR leu/EUR din data achitarii , in maximum 5 zile lucratoare de la data prestarii serviciilor. Pentru deplasari in afara Bucurestiului , tarifele vor fi negociate in functie de caz si este necesar acceptul Prestatorului.
5.3.Comenzile pentru modificari, adaugari sau programe noi vor fi negociate in functie de complexitate iar plata se va face in avans 100%. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda de modificare, adaugare sau module noi.
5.4.In cazul nerespectarii acestor termene de plata de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la achitarea sumelor restante. Se stabileste prin prezentul contract plata de penalizari de 0.5% per zi de intarziere pentru debitele restante , pana la data achitarii acestora. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula contractul in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente serviciilor stipulate in prezentul contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza;
5.5.Taxa include BONUS o instalare/reinstalare/depanare gratuita remote a programului pe sistemele Beneficiarului, in fiecare an calendaristic de aplicare a contractului per licenta detinuta, la cerere;

Art.6-Durata contractului :
6.1.Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata , incepand cu data de #dstart .
6.2.Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sa nu intrerupa derularea acestuia mai devreme de 12 luni de la data semnarii (perioada minima obligatorie). In cazul in care doreste rezilierea contractului inainte de expirarea primelor 12 luni ,Beneficiarul va achita diferenta pana la plata integrala pentru 1 an de zile (12 luni).

Art.7-Alte conventii si precizari :
7.1.Serviciile vor fi asigurate de Prestator de Luni pana Vineri intre orele 10.00 si 16.00 cu exceptia zilelor legale-libere sau perioadelor de concedii, renovari, mutari anuntate pe site, in limita personalului disponibil .
7.2.Programul este distribuit de catre Prestator si acceptat de Beneficiar "ASA CUM ESTE", fara a se garanta anumite performante. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru piereri de date, pierderi financiare sau orice alt tip de pierderi datorate folosirii acestor programe;
7.3.Prin prezentul contract , Beneficiarul confera dreptul Prestatorului de a preciza numele sau in portofoliul de clienti, pe termen nelimitat ;
7.4.Beneficiarul nu va permite instalarea programelor achizitionate de la Prestator decat in limita licentelor primite. Astfel , un program monopost nu va putea fi instalat decat pe un singur sistem al Beneficiarului , iar unul multipost (retea) doar pe o singura retea a Beneficiarului cu o singura gazda (server) a bazelor de date . Orice instalare suplimentara necesita achizitionarea unei noi licente de la Prestator ;
7.5.Prestatorul va respecta caracterul confidential si secret al actelor si datelor contabile cu care intra in contact in cadrul colaborarii cu Beneficiarul ;
7.6.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul/emailul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire(A.R.) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare sau la data trimiterii in cazul recomandatei nereturnate . Daca notificarea se trimite prin telex , fax sau la adresa de email precizata in prezentul contract , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.

Art. 8-Forta majora
8.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum e definita de lege.
8.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

ART.9-Incetarea contractului si alte prevederi
9.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile/esentiale enumerate mai sus in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului
9.2.Contractul poate fi denuntat unilateral , cu preaviz de 30 de zile, cu obligatia de a fi achitate integral soldurile restante la acea data.
9.3.Prestatorul poate cesiona prezentul Contract fara acordul Beneficiarului . Beneficiarul nu poate cesiona obligatiile partiale sau totale din acest Contract fara acordul scris al Prestatorului;
9.4.In cazul in care contractul este reziliat din vina Beneficiarului, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la semnarea unui alt contract.

ART.10-Solutionarea litigiilor
10.1.Acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.

ART.11 Clauze finale
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional sau anexa incheiat intre partile contractante.
11.2.Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
:: top
 

Termeni contract "PROFESIONAL" (60 EUR/luna)

:: top

S.C./P.F. #client, CUI/CNP #cif, Nr.Reg.Comert #reg, telefon #telefon, fax #fax, mobil #mobil, email #email, cu sediul in #localitate, judet #judet, adresa #adresa, reprezentata de #reprezentant in calitate de #calitate, avand contul nr. #cont la banca #banca, denumita in continuare Beneficiar.

#art2
2.1.Actualizarea programelor # ___ achizitionate de catre Beneficiar cu ultimele versiuni lansate de Prestator, pe perioada contractului.
2.2.Servicii de modificari la cerere ale programelor achizitionate, de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si de asistenta in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte, aceste servicii fiind contra cost.
2.3.Servicii de asistenta la utilizare de tip telefonic sau prin email .

Art.3-Obligatiile Prestatorului , pe durata contractului :
3.1.Sa puna la dispozitia Beneficiarului pe site-ul www.sasory.ro ultimele versiuni ale programelor # ___ achizitionate de catre acesta, pe durata contractului.
3.2.Sa corecteze gratuit orice eroare de programare sesizata de Beneficiar in programele sau actualizarile realizate de Prestator ;
3.3.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare, pentru probleme legate de functionarea programului, la nr de telefon 0722-260-660 , prin email la office@sasory.ro
3.4.Sa asigure o deplasare la sediul Beneficiarului pentru instalarea ultimelor modificari/actualizari si pentru verificarea integritatii bazelor de date din program , in fiecare luna pe perioada contractului;
3.5.Sa asigure servicii de modificare ale programelor # ___ achizitionate de Beneficiar, contra cost. Acesta isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda privind modificari la programele sale.
3.6.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si servicii de depistare a erorilor umane sau a bazelor de date corupte, contra cost.

Art.4-Obligatiile Beneficiarului :
4.1.Sa respecte termenii licentei de folosire primite o data cu factura la achizitionarea programelor si sa nu comunice altor terti datele de acces pe site (arie clienti) si de licentiere/activare primite de la Prestator.;
4.2.Sa comunice orice modificare in datele sale fiscale sau postale precum si in datele persoanei de contact in termen de 3 zile de la data acestor modificari;
4.3.Beneficiarul va furniza si actualiza permanent o adresa valida de email si un nr de telefon mobil unde va primi viitoarele facturi,sms sau corespondenta.

Art.5-Valoarea contractului si plata serviciilor incluse in acest contract :
Ca urmare a negocierii dintre parti , Beneficiarul va achita contravaloarea in lei , la cursul BNR din data facturarii , in contul Prestatorului , astfel :
5.1.Pentru asigurarea actualizarilor la programele # ___ achizitionate , Beneficiarul va achita 60 EUR (per licenta detinuta) pentru fiecare luna de desfasurare a Contractului , in avans fata de perioada la care se refera plata. Aceasta taxa anuala nu poate fi intrerupta decat prin denuntarea sau rezilierea acestui Contract de catre una dintre parti . Taxa include o deplasare la sediul Beneficiarului pentru instalarea ultimelor modificari/actualizari si pentru verificarea integritatii bazelor de date din program , in luna la care se refera aceasta taxa. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa actualizata de acesta. Nu se va emite factura si Beneficiarul nu va achita din nou sumele daca acestea au fost achitate catre producatorul programelor, Sasorysoft SRL (CIF 402040) , pentru aceeasi perioada si servicii;
5.2.Pentru asigurarea serviciilor de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare, a serviciilor de interventie in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte , la cererea Beneficiarului , telefonic, prin email sau remote, Beneficiarul va achita contravaloarea sumei de 24 EUR pe ora sau fractiune de ora (in sensul in care depasirea unei ore se taxeaza inca o ora suplimentar) , dar nu mai putin de 24 EUR in total, la cursul BNR leu/EUR din data achitarii , in maximum 5 zile lucratoare de la data prestarii serviciilor. Pentru deplasari in afara Bucurestiului , tarifele vor fi negociate in functie de caz si este necesar acceptul Prestatorului.
5.3.Comenzile pentru modificari, adaugari sau programe noi vor fi negociate in functie de complexitate iar plata se va face in avans 100%. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda de modificare, adaugare sau module noi.
5.4.In cazul nerespectarii acestor termene de plata de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la achitarea sumelor restante. Se stabileste prin prezentul contract plata de penalizari de 0.5% per zi de intarziere pentru debitele restante , pana la data achitarii acestora. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula contractul in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente serviciilor stipulate in prezentul contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza;
5.5.Taxa include BONUS o instalare/reinstalare/depanare gratuita remote a programului pe sistemele Beneficiarului, in fiecare an calendaristic de aplicare a contractului per licenta detinuta, la cerere;

Art.6-Durata contractului :
6.1.Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata , incepand cu data de #dstart .
6.2.Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sa nu intrerupa derularea acestuia mai devreme de 12 luni de la data semnarii (perioada minima obligatorie). In cazul in care doreste rezilierea contractului inainte de expirarea primelor 12 luni ,Beneficiarul va achita diferenta pana la plata integrala pentru 1 an de zile (12 luni) .

Art.7-Alte conventii si precizari :
7.1.Serviciile vor fi asigurate de Prestator de Luni pana Vineri intre orele 10.00 si 16.00 cu exceptia zilelor legale-libere sau perioadelor de concedii, renovari, mutari anuntate pe site, in limita personalului disponibil .
7.2.Programul este distribuit de catre Prestator si acceptat de Beneficiar "ASA CUM ESTE", fara a se garanta anumite performante. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru piereri de date, pierderi financiare sau orice alt tip de pierderi datorate folosirii acestor programe;
7.3.Prin prezentul contract , Beneficiarul confera dreptul Prestatorului de a preciza numele sau in portofoliul de clienti, pe termen nelimitat ;
7.4.Beneficiarul nu va permite instalarea programelor achizitionate de la Prestator decat in limita licentelor primite. Astfel , un program monopost nu va putea fi instalat decat pe un singur sistem al Beneficiarului , iar unul multipost (retea) doar pe o singura retea a Beneficiarului cu o singura gazda (server) a bazelor de date . Orice instalare suplimentara necesita achizitionarea unei noi licente de la Prestator ;
7.5.Prestatorul va respecta caracterul confidential si secret al actelor si datelor contabile cu care intra in contact in cadrul colaborarii cu Beneficiarul ;
7.6.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul/emailul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire(A.R.) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare sau la data trimiterii in cazul recomandatei nereturnate . Daca notificarea se trimite prin telex , fax sau la adresa de email precizata in prezentul contract , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.

Art. 8-Forta majora
8.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum e definita de lege.
8.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

ART.9-Incetarea contractului si alte prevederi
9.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile/esentiale enumerate mai sus in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului
9.2.Contractul poate fi denuntat unilateral , cu preaviz de 30 de zile, cu obligatia de a fi achitate integral soldurile restante la acea data.
9.3.Prestatorul poate cesiona prezentul Contract fara acordul Beneficiarului . Beneficiarul nu poate cesiona obligatiile partiale sau totale din acest Contract fara acordul scris al Prestatorului ;
9.4.In cazul in care contractul este reziliat din vina Beneficiarului, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la semnarea unui alt contract.

ART.10-Solutionarea litigiilor
10.1.Acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.

ART.11 Clauze finale
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional sau anexa incheiat intre partile contractante.
11.2.Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
:: top

 

Termeni contract "FULL" (119 EUR/luna)

:: top

 S.C./P.F. #client, CUI/CNP #cif, Nr.Reg.Comert #reg, telefon #telefon, fax #fax, mobil #mobil, email #email, cu sediul in #localitate, judet #judet, adresa #adresa, reprezentata de #reprezentant in calitate de #calitate, avand contul nr. #cont la banca #banca, denumita in continuare Beneficiar.

#art2
2.1.Actualizarea programelor # ___ achizitionate de catre Beneficiar cu ultimele versiuni lansate de Prestator, pe perioada contractului.
2.2.Servicii de modificari la cerere ale programelor achizitionate, de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si de asistenta in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte, aceste servicii fiind contra cost.
2.3.Servicii de asistenta la utilizare de tip telefonic sau prin email .

Art.3-Obligatiile Prestatorului , pe durata contractului :
3.1.Sa puna la dispozitia Beneficiarului pe site-ul www.sasory.ro ultimele versiuni ale programelor # ___ achizitionate de catre acesta, pe durata contractului.
3.2.Sa corecteze gratuit orice eroare de programare sesizata de Beneficiar in programele sau actualizarile realizate de Prestator ;
3.3.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare, pentru probleme legate de functionarea programului, la nr de telefon 0722-260-660 , prin email la office@sasory.ro
3.4.Sa asigure o deplasarede max 3 ore la sediul Beneficiarului pentru instalarea ultimelor modificari/actualizari, pentru verificarea integritatii bazelor de date din program si pentru scolarizare personal, in fiecare luna pe perioada contractului;
3.5.Sa asigure servicii de modificare ale programelor # ___ achizitionate de Beneficiar, contra cost. Acesta isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda privind modificari la programele sale.
3.6.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si servicii de depistare a erorilor umane sau a bazelor de date corupte, contra cost.

Art.4-Obligatiile Beneficiarului :
4.1.Sa respecte termenii licentei de folosire primite o data cu factura la achizitionarea programelor si sa nu comunice altor terti datele de acces pe site (arie clienti) si de licentiere/activare primite de la Prestator.;
4.2.Sa comunice orice modificare in datele sale fiscale sau postale precum si in datele persoanei de contact in termen de 3 zile de la data acestor modificari;
4.3.Beneficiarul va furniza si actualiza permanent o adresa valida de email si un nr de telefon mobil unde va primi viitoarele facturi,sms sau corespondenta.

Art.5-Valoarea contractului si plata serviciilor incluse in acest contract :
Ca urmare a negocierii dintre parti , Beneficiarul va achita contravaloarea in lei , la cursul BNR din data facturarii , in contul Prestatorului , astfel :
5.1.Pentru asigurarea actualizarilor la programele # ___ achizitionate , Beneficiarul va achita 60 EUR (per licenta detinuta) pentru fiecare luna de desfasurare a Contractului , in avans fata de perioada la care se refera plata. Aceasta taxa anuala nu poate fi intrerupta decat prin denuntarea sau rezilierea acestui Contract de catre una dintre parti . Taxa include o deplasare la sediul Beneficiarului pentru instalarea ultimelor modificari/actualizari si pentru verificarea integritatii bazelor de date din program , in luna la care se refera aceasta taxa. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa actualizata de acesta. Nu se va emite factura si Beneficiarul nu va achita din nou sumele daca acestea au fost achitate catre producatorul programelor, Sasorysoft SRL (CIF 402040) , pentru aceeasi perioada si servicii;
5.2.Pentru asigurarea serviciilor de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare, a serviciilor de interventie in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte , la cererea Beneficiarului , telefonic, prin email sau remote, Beneficiarul va achita contravaloarea sumei de 24 EUR pe ora sau fractiune de ora (in sensul in care depasirea unei ore se taxeaza inca o ora suplimentar) , dar nu mai putin de 24 EUR in total, la cursul BNR leu/EUR din data achitarii , in maximum 5 zile lucratoare de la data prestarii serviciilor. Pentru deplasari in afara Bucurestiului , tarifele vor fi negociate in functie de caz si este necesar acceptul Prestatorului.
5.3.Comenzile pentru modificari, adaugari sau programe noi vor fi negociate in functie de complexitate iar plata se va face in avans 100%. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda de modificare, adaugare sau module noi.
5.4.In cazul nerespectarii acestor termene de plata de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la achitarea sumelor restante. Se stabileste prin prezentul contract plata de penalizari de 0.5% per zi de intarziere pentru debitele restante , pana la data achitarii acestora. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula contractul in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente serviciilor stipulate in prezentul contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza;
5.5.Taxa include BONUS o instalare/reinstalare/depanare gratuita remote a programului pe sistemele Beneficiarului, in fiecare an calendaristic de aplicare a contractului per licenta detinuta, la cerere;

Art.6-Durata contractului :
6.1.Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata , incepand cu data de #dstart .
6.2.Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sa nu intrerupa derularea acestuia mai devreme de 12 luni de la data semnarii (perioada minima obligatorie). In cazul in care doreste rezilierea contractului inainte de expirarea primelor 12 luni ,Beneficiarul va achita diferenta pana la plata integrala pentru 1 an de zile (12 luni) .

Art.7-Alte conventii si precizari :
7.1.Serviciile vor fi asigurate de Prestator de Luni pana Vineri intre orele 10.00 si 16.00 cu exceptia zilelor legale-libere sau perioadelor de concedii, renovari, mutari anuntate pe site, in limita personalului disponibil .
7.2.Programul este distribuit de catre Prestator si acceptat de Beneficiar "ASA CUM ESTE", fara a se garanta anumite performante. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru piereri de date, pierderi financiare sau orice alt tip de pierderi datorate folosirii acestor programe;
7.3.Prin prezentul contract , Beneficiarul confera dreptul Prestatorului de a preciza numele sau in portofoliul de clienti, pe termen nelimitat ;
7.4.Beneficiarul nu va permite instalarea programelor achizitionate de la Prestator decat in limita licentelor primite. Astfel , un program monopost nu va putea fi instalat decat pe un singur sistem al Beneficiarului , iar unul multipost (retea) doar pe o singura retea a Beneficiarului cu o singura gazda (server) a bazelor de date . Orice instalare suplimentara necesita achizitionarea unei noi licente de la Prestator ;
7.5.Prestatorul va respecta caracterul confidential si secret al actelor si datelor contabile cu care intra in contact in cadrul colaborarii cu Beneficiarul ;
7.6.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul/emailul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire(A.R.) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare sau la data trimiterii in cazul recomandatei nereturnate . Daca notificarea se trimite prin telex , fax sau la adresa de email precizata in prezentul contract , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.

Art. 8-Forta majora
8.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum e definita de lege.
8.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

ART.9-Incetarea contractului si alte prevederi
9.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile/esentiale enumerate mai sus in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului
9.2.Contractul poate fi denuntat unilateral , cu preaviz de 30 de zile, cu obligatia de a fi achitate integral soldurile restante la acea data.
9.3.Prestatorul poate cesiona prezentul Contract fara acordul Beneficiarului . Beneficiarul nu poate cesiona obligatiile partiale sau totale din acest Contract fara acordul scris al Prestatorului ;
9.4.In cazul in care contractul este reziliat din vina Beneficiarului, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la semnarea unui alt contract.

ART.10-Solutionarea litigiilor
10.1.Acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.

ART.11 Clauze finale
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional sau anexa incheiat intre partile contractante.
11.2.Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
:: top

 

Termeni contract asistenta EasyFCT (60 EUR/an)
:: top
S.C./P.F. #client, CUI/CNP #cif, Nr.Reg.Comert #reg, telefon #telefon, fax #fax, mobil #mobil, email #email, cu sediul in #localitate, judet #judet, adresa #adresa, reprezentata de #reprezentant in calitate de #calitate, avand contul nr. #cont la banca #banca, denumita in continuare Beneficiar.

#art2
2.1.Actualizarea programelor # ___ achizitionate de catre Beneficiar cu ultimele versiuni lansate de Prestator, pe perioada contractului.
2.2.Servicii de modificari la cerere ale programelor achizitionate, de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si de asistenta in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte, aceste servicii fiind contra cost.
2.3.Servicii de asistenta la utilizare de tip telefonic sau prin email .

Art.3-Obligatiile Prestatorului , pe durata contractului :
3.1.Sa puna la dispozitia Beneficiarului pe site-ul www.sasory.ro ultimele versiuni ale programelor # ___ achizitionate de catre acesta, pe durata contractului.
3.2.Sa corecteze gratuit orice eroare de programare sesizata de Beneficiar in programele sau actualizarile realizate de Prestator ;
3.3.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare, pentru probleme legate de functionarea programului, la nr de telefon 0722-260-660 , prin email la office@sasory.ro
3.4.Sa asigure servicii de modificare ale programelor # ___ achizitionate de Beneficiar, contra cost , cu acceptul Prestatorului. Acesta isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda privind modificari la programele sale.
3.5.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si servicii de depistare a erorilor umane sau a bazelor de date corupte, contra cost.

Art.4-Obligatiile Beneficiarului :
4.1.Sa respecte termenii licentei de folosire primite o data cu factura la achizitionarea programelor si sa nu comunice altor terti datele de acces pe site (arie clienti) si de licentiere/activare primite de la Prestator.;
4.2.Sa comunice orice modificare in datele sale fiscale sau postale precum si in datele persoanei de contact in termen de 3 zile de la data acestor modificari;
4.3.Beneficiarul va furniza si actualiza permanent o adresa valida de email si un nr de telefon mobil unde va primi viitoarele facturi,sms sau corespondenta.

Art.5-Valoarea contractului si plata serviciilor incluse in acest contract :
Ca urmare a negocierii dintre parti , Beneficiarul va achita contravaloarea in lei , la cursul BNR din data facturarii , in contul Prestatorului , cu ordin de plata sau cu numerar , astfel :
5.1.Pentru asigurarea actualizarilor la programele # ___ achizitionate , Beneficiarul va achita 60 EUR (per licenta detinuta) pentru fiecare an (12 luni) de desfasurare a Contractului , in avans fata de perioada la care se refera plata . Aceasta taxa anuala nu poate fi intrerupta decat prin denuntarea sau rezilierea acestui Contract de catre una dintre parti. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa actualizata de acesta. Nu se va emite factura si Beneficiarul nu va achita din nou sumele daca acestea au fost achitate catre producatorul programelor, Sasorysoft SRL (CIF 402040) , pentru aceeasi perioada si servicii;
5.2.Pentru asigurarea serviciilor de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare, a serviciilor de interventie in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte , la cererea Beneficiarului , telefonic, prin email sau remote, Beneficiarul va achita contravaloarea sumei de 24 EUR pe ora sau fractiune de ora (in sensul in care depasirea unei ore se taxeaza inca o ora suplimentar) , dar nu mai putin de 24 EUR in total, la cursul BNR leu/EUR din data achitarii , in maximum 5 zile lucratoare de la data prestarii serviciilor. Pentru deplasari in afara Bucurestiului , tarifele vor fi negociate in functie de caz si este necesar acceptul Prestatorului.
5.3.Comenzile pentru modificari, adaugari sau programe noi vor fi negociate in functie de complexitate iar plata se va face in avans 100%. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda de modificare, adaugare sau module noi.
5.4.In cazul nerespectarii acestor termene de plata de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la achitarea sumelor restante. Se stabileste prin prezentul contract plata de penalizari de 0.5% per zi de intarziere pentru debitele restante , pana la data achitarii acestora. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula contractul in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente serviciilor stipulate in prezentul contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza;
5.5.Taxa include BONUS o instalare/reinstalare/depanare gratuita remote a programului pe sistemele Beneficiarului, in fiecare an calendaristic de aplicare a contractului per licenta detinuta, la cerere;

Art.6-Durata contractului :
6.1.Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata , incepand cu data de #dstart;
6.2.Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sa nu intrerupa derularea acestuia mai devreme de 12 luni de la data semnarii (perioada minima obligatorie). In cazul in care doreste rezilierea contractului inainte de expirarea primelor 12 luni ,Beneficiarul va achita diferenta pana la plata integrala pentru 1 an de zile (12 luni).

Art.7-Alte conventii si precizari :
7.1.Serviciile vor fi asigurate de Prestator de Luni pana Vineri intre orele 10.00 si 16.00 cu exceptia zilelor legale-libere sau perioadelor de concedii, renovari, mutari anuntate pe site, in limita personalului disponibil .
7.2.Programul este distribuit de catre Prestator si acceptat de Beneficiar "ASA CUM ESTE", fara a se garanta anumite performante. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru piereri de date, pierderi financiare sau orice alt tip de pierderi datorate folosirii acestor programe;
7.3.Prin prezentul contract , Beneficiarul confera dreptul Prestatorului de a preciza numele sau in portofoliul de clienti, pe termen nelimitat ;
7.4.Beneficiarul nu va permite instalarea programelor achizitionate de la Prestator decat in limita licentelor primite. Astfel , un program monopost nu va putea fi instalat decat pe un singur sistem al Beneficiarului , iar unul multipost (retea) doar pe o singura retea a Beneficiarului cu o singura gazda (server) a bazelor de date . Orice instalare suplimentara necesita achizitionarea unei noi licente de la Prestator ;
7.5.Prestatorul va respecta caracterul confidential si secret al actelor si datelor contabile cu care intra in contact in cadrul colaborarii cu Beneficiarul ;
7.6.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul/emailul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire(A.R.) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare sau la data trimiterii in cazul recomandatei nereturnate . Daca notificarea se trimite prin telex , fax sau la adresa de email precizata in prezentul contract , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.

Art. 8-Forta majora
8.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum e definita de lege.
8.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

ART.9-Incetarea contractului si alte prevederi
9.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile/esentiale enumerate mai sus in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului
9.2.Contractul poate fi denuntat unilateral , cu preaviz de 30 de zile, cu obligatia de a fi achitate integral soldurile restante la acea data.
9.3.Prestatorul poate cesiona prezentul Contract fara acordul Beneficiarului . Beneficiarul nu poate cesiona obligatiile partiale sau totale din acest Contract fara acordul scris al Prestatorului;
9.4.In cazul in care contractul este reziliat din vina Beneficiarului, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la semnarea unui alt contract.

ART.10-Solutionarea litigiilor
10.1.Acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.

ART.11 Clauze finale
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional sau anexa incheiat intre partile contractante.
11.2.Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

:: top

 
Termeni contract "INCHIRIERE" licenta de folosire EasyCont/EasyGest
(folosire limitata, cu plata lunara)
:: top
S.C./P.F. #client, CUI/CNP #cif, Nr.Reg.Comert #reg, telefon #telefon, fax #fax, mobil #mobil, email #email, cu sediul in #localitate, judet #judet, adresa #adresa, reprezentata de #reprezentant in calitate de #calitate, avand contul nr. #cont la banca #banca, denumita in continuare Beneficiar.

#art2
2.1.Folosirea pe durata contractului a programelor realizate de Prestator, astfel :
#celicente # ___©, cu respectarea termenilor licentei insotitoare . Folosirea este permisa numai pe perioada contractului, Prestatorul impunand relicentieri / reactivari periodice pentru control ;
2.2.Actualizarea programelor # ___ achizitionate de catre Beneficiar cu ultimele versiuni lansate de Prestator, pe perioada contractului.
2.3.Servicii de modificari la cerere ale programelor achizitionate, de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si de asistenta in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte, aceste servicii fiind contra cost.
2.4.Servicii de asistenta la utilizare de tip telefonic sau prin email .

Art.3-Obligatiile Prestatorului , pe durata contractului :
3.1.Sa puna la dispozitia Beneficiarului pe site-ul www.sasory.ro ultimele versiuni ale programelor # ___ achizitionate de catre acesta, pe durata contractului.
3.2.Sa corecteze gratuit orice eroare de programare sesizata de Beneficiar in programele sau actualizarile realizate de Prestator ;
3.3.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare, pentru probleme legate de functionarea programului, la nr de telefon 0722-260-660 , prin email la office@sasory.ro
3.4.Sa asigure servicii de modificare ale programelor # ___ achizitionate de Beneficiar, contra cost , cu acceptul Prestatorului. Acesta isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda privind modificari la programele sale.
3.5.Sa asigure servicii de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare si servicii de depistare a erorilor umane sau a bazelor de date corupte, contra cost.

Art.4-Obligatiile Beneficiarului :
4.1.Sa respecte termenii licentei de folosire primite o data cu factura la achizitionarea programelor si sa nu comunice altor terti datele de acces pe site (arie clienti) si de licentiere/activare primite de la Prestator.;
4.2.Sa comunice orice modificare in datele sale fiscale sau postale precum si in datele persoanei de contact in termen de 3 zile de la data acestor modificari;
4.3.Beneficiarul va furniza si actualiza permanent o adresa valida de email si un nr de telefon mobil unde va primi viitoarele facturi,sms sau corespondenta.

Art.5-Valoarea contractului si plata serviciilor incluse in acest contract :
Ca urmare a negocierii dintre parti , Beneficiarul va achita contravaloarea in lei , la cursul BNR din data facturarii , in contul Prestatorului, astfel :
5.1.Pentru asigurarea actualizarilor la programele # ___ achizitionate , Beneficiarul va achita 17/30 EUR (per licenta detinuta) pentru fiecare luna de desfasurare a Contractului , in avans fata de perioada la care se refera plata . Daca se achita in avans pentru 12 luni Beneficiarul primeste un discount de 10% la totalul facturii. Aceasta taxa nu poate fi intrerupta decat prin denuntarea sau rezilierea acestui Contract de catre una dintre parti. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa actualizata de acesta. Nu se va emite factura si Beneficiarul nu va achita din nou sumele daca acestea au fost achitate catre producatorul programelor, Sasorysoft SRL (CIF 402040) , pentru aceeasi perioada si servicii. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin email , la adresa indicata de acesta;
5.2.Pentru asigurarea serviciilor de asistenta la utilizare de tip remote sau cu deplasare, a serviciilor de interventie in depistarea erorilor umane sau a bazelor de date corupte , la cererea Beneficiarului , telefonic, prin email sau remote, Beneficiarul va achita contravaloarea sumei de 24 EUR pe ora sau fractiune de ora (in sensul in care depasirea unei ore se taxeaza inca o ora suplimentar) , dar nu mai putin de 24 EUR in total, la cursul BNR leu/EUR din data achitarii , in maximum 5 zile lucratoare de la data prestarii serviciilor. Pentru deplasari in afara Bucurestiului , tarifele vor fi negociate in functie de caz si este necesar acceptul Prestatorului.
5.3.Comenzile pentru modificari, adaugari sau programe noi vor fi negociate in functie de complexitate iar plata se va face in avans 100%. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza orice comanda de modificare, adaugare sau module noi.
5.4.In cazul nerespectarii acestor termene de plata de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la achitarea sumelor restante. Se stabileste prin prezentul contract plata de penalizari de 0.5% per zi de intarziere pentru debitele restante , pana la data achitarii acestora. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula contractul in cazul in care Beneficiarul intarzie cu platile aferente serviciilor stipulate in prezentul contract . Beneficiarul a inteles si a acceptat in totalitate aceasta clauza;
5.5.Taxa include BONUS o instalare/reinstalare/depanare gratuita remote a programului pe sistemele Beneficiarului, in fiecare an calendaristic de aplicare a contractului per licenta detinuta, la cerere;

Art.6-Durata contractului :
6.1.Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata , incepand cu data de #dstart . Dupa data incheierii acestui contract Beneficiarul nu mai are dreptul sa detina sau sa foloseasca aceste programe;
6.2.Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sa nu intrerupa derularea acestuia mai devreme de 12 luni de la data semnarii (perioada minima obligatorie). In cazul in care doreste rezilierea contractului inainte de expirarea primelor 12 luni ,Beneficiarul va achita diferenta pana la plata integrala pentru 1 an de zile (12 luni) . Dupa trecerea perioadei minime de 12 luni de zile Beneficiarul poate rezilia contractul conform Art. 10.

Art.7-Alte conventii si precizari :
7.1.Serviciile vor fi asigurate de Prestator de Luni pana Vineri intre orele 10.00 si 16.00 cu exceptia zilelor legale-libere sau perioadelor de concedii, renovari, mutari anuntate pe site, in limita personalului disponibil;
7.2.Programul este distribuit de catre Prestator si acceptat de Beneficiar "ASA CUM ESTE", fara a se garanta anumite performante. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru piereri de date, pierderi financiare sau orice alt tip de pierderi datorate folosirii acestor programe;
7.3.Prin prezentul contract , Beneficiarul confera dreptul Prestatorului de a preciza numele sau in portofoliul de clienti, pe termen nelimitat ;
7.4.Beneficiarul nu va permite instalarea programelor achizitionate de la Prestator decat in limita licentelor primite. Astfel , un program monopost nu va putea fi instalat decat pe un singur sistem al Beneficiarului , iar unul multipost (retea) doar pe o singura retea a Beneficiarului cu o singura gazda (server) a bazelor de date . Orice instalare suplimentara necesita achizitionarea unei noi licente de la Prestator ;
7.5.Prestatorul va respecta caracterul confidential si secret al actelor si datelor contabile cu care intra in contact in cadrul colaborarii cu Beneficiarul ;
7.6.In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul/emailul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata sau cu confirmare de primire(A.R.) si se considera primita la destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare sau la data trimiterii in cazul recomandatei nereturnate . Daca notificarea se trimite prin telex , fax sau la adresa de email precizata in prezentul contract , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile de mai sus.

Art. 8-Forta majora
8.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum e definita de lege.
8.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

ART.9-Incetarea contractului si alte prevederi
9.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile/esentiale enumerate mai sus in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului;
9.2.Contractul poate fi denuntat unilateral , cu preaviz de 30 de zile, cu obligatia de a fi achitate integral soldurile restante la acea data.
9.3 Prestatorul poate cesiona prezentul Contract fara acordul Beneficiarului . Beneficiarul nu poate cesiona obligatiile partiale sau totale din acest Contract fara acordul scris al Prestatorului;
9.4.In cazul in care contractul este reziliat din vina Beneficiarului, Prestatorul poate suspenda serviciile de asistenta, activare/licentiere, service pana la semnarea unui alt contract.

ART.10-Solutionarea litigiilor
10.1.Acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.

ART.11 Clauze finale
11.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional sau anexa incheiat intre partile contractante.
11.2.Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
:: top


Va rugam sa solicitati contractele originale dela Sasorysoft. Aceasta pagina este doar informativa , nefiind acceptate contracte listate direct de pe aceasta pagina.

 

Va multumim ,

Sasorysoft

 

 

 

 © Copyright 2017 Sasorysoft®©