HomePostari

Unde si cum introducem actele pt a fi preluate corect si automat in D394 ?

« Inapoi

Unde si cum introducem actele pt a fi preluate corect si automat in D394 ?

03-10-2016

Venim in sprijinul activitatii dstra si detaliem in acest newsletter fiecare tip de act preluat in D394:

:: BF (bonuri fiscale) emise, Deconturi Z zilnice
   
-se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -la campul [ACT] se va introduce "BF" la inceput
    -daca se refera la activitati din lista CAEN speciala din D394, se va introduce la
     campul [CAEN] codul CAEN respectiv , alegandu-l din lista predefinita si se va
     preciza daca este de tip SERVICII prin bifarea optiunii [servicii]. In cazul in care
     BF sunt preluate din Froint desk magazin , codul [CAEN]]si [servicii] sunt
     preluate automat din nomenclatorul de produse , la preluarea in Vanzari zilnice.
    -nu conteaza daca au sau nu CIF "RO" al tertului imprimat pe bon

:: BF (bonuri fiscale) primite
   
-se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -la campul [ACT] se va introduce "BF" la inceput
    -se bifeaza optiunea [Fct simplificata] in cazul in care indeplinesc conditiile unei
     facturi simplificate 
    -se bifeaza optiunea [fara CIF "RO" beneficiar] daca nu au codul CIF cu "RO"
     inscris pe BF

:: Incasari din activitati exceptate AMEF (ex: bilete...)
   
-se introduc in Acte>>Incasari activ. exceptate AMEF de unde sunt preluate
     automat in registrul de casa lei. Se precizeaza plaja de bilete/cupoane (optional)
    -se bifeaza [incas.activ.exceptate AMEF] daca se introduc direct in Reg. de casa
     lei, iar la [nr.BF/bilete] se specifica nr. de bilete/cupoane (optional)
    -la campul [ACT] se va introduce "BF" la inceput

:: Facturi simplificate emise/primite
   
-se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -se bifeaza optiunea [Fct simplificata]
    -se bifeaza optiunea [fara CIF "RO" beneficiar] daca nu au codul CIF cu "RO"
     inscris pe factura simplificata
    -pt. facturile simplificate primite, defalcarea pentru furnziorii care aplica sistemul
     normal TVA si furnizorii care aplica TLI se va face automat de catre program la
     preluarea in D394.
    -daca sunt pt regim special, suplimentar , se bifeaza optiunea Regim special:
     [turism] sau [second hand/colectie].

:: Facturi emise catre clienti interni cu CIF cu "RO"
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -verificati CIF clienti la emitere si corectati daca e cazul
    -daca sunt pt regim special, suplimentar , se bifeaza optiunea Regim special:
     [turism] sau [second hand/colectie].


:: Facturi emise catre clienti interni cu CIF cu "RO" pt activitatile speciale din lista CAEN a D394:
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -verificati CIF clienti la emitere si corectati daca e cazul
    -se va introduce la fiecare produs, la campul [CAEN] codul CAEN respectiv ,
      alegandu-l din lista predefinita si se va  preciza daca este de tip SERVICII prin
      bifarea optiunii [servicii]. Se pot prelua aceste coduri si bifa [servicii] automat si
      din nomenclatorul de produse apasand la finalul lunii [Preia CAEN si tip servicii
      din nomenclator la toate produsele]

:: Facturi cu "taxare inversa" emise catre clienti interni cu CIF cu "RO"
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -verificati CIF clienti la emitere si corectati daca e cazul
    -TVA=0 , fara contare la TVA
    -la fiecare produs specificati [COD PRODUS (D394)]
    -alegeti coloana corecta la Date Jurnale TVA: coloana 12

:: Facturi emise catre clienti interni cu CIF fara "RO" sau PF
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -verificati CIF/CNP clienti la emitere si corectati daca e cazul
    -la CIF se va introduce CIF fara "RO"
    -la CNP se va introduce CNP corect sau "PF" daca nu este cunoscut CNP. Daca
     CNP este invalid sau necunoscut trebuie sa definiti in Date Jurnale TVA adresa
     completa pt acel client.
    -daca sunt pt regim special, suplimentar , se bifeaza optiunea Regim special:
     [turism] sau [second hand/colectie].

:: Facturi emise catre clienti interni cu CIF fara "RO" sau PF pt activitatile speciale din lista CAEN a D394:
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -verificati CIF/CNP clienti la emitere si corectati daca e cazul
    -la CIF se va introduce CIF fara "RO"
    -la CNP se va introduce CNP corect sau "PF" daca nu este cunoscut CNP. Daca
     CNP este invalid sau necunoscut trebuie sa definiti in Date Jurnale TVA adresa
     completa pt acel client.
    -se va introduce la fiecare produs, la campul [CAEN] codul CAEN respectiv ,
      alegandu-l din lista predefinita si se va  preciza daca este de tip SERVICII prin
      bifarea optiunii [servicii]. Se pot prelua aceste coduri si bifa [servicii] automat si
      din nomenclatorul de produse apasand la finalul lunii [Preia CAEN si tip servicii
      din nomenclator la toate produsele]
 
:: Facturi primite de la terti interni cu CIF cu "RO"
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -verificati CIF si corectati daca e cazul
    -daca sunt pt regim special, suplimentar , se bifeaza optiunea Regim special:
     [turism] sau [second hand/colectie].

:: Facturi primite cu "taxare inversa" de la terti interni cu CIF cu "RO"
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -verificati CIF si corectati daca e cazul
    -contarea de TVA va fi 4426-4427
    -la fiecare produs specificati [COD PRODUS (D394)]
    -alegeti coloana corecta la Date Jurnale TVA: coloana 17/18

:: Facturi/Acte primite de la terti interni cu CIF fara "RO" sau PF
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -se selecteaza tipul documentului [facturi, borderou , carnete, contracte]
    -verificati CIF/CNP si corectati daca e cazul
    -la CIF se va introduce CIF fara "RO"
    -la CNP se va introduce CNP corect sau "PF" daca nu este cunoscut CNP. Daca
     CNP este invalid sau necunoscut trebuie sa definiti in Date Jurnale TVA adresa
     completa pt acel tert.
    -se va indica la fiecare produs din factura [COD PRODUS (D394)] (sau la Date
     act, daca nu are componenta factura) si se va alege corect coloana in Jurnalele de
     TVA: coloana 17/18
  
:: Facturi emise catre terti cu CIF fara "RO", pentru parteneri de tip 3/4 (nestabiliti in Romania):
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -se bifeaza acest tip de partener in Date Jurnale TVA. In acest caz la CIF nu veti
     avea "RO"
    -daca sunt pt regim special, suplimentar , se bifeaza optiunea Regim special:
     [turism] sau [second hand/colectie].

:: Facturi primite cu "taxare inversa" de la terti cu CIF fara "RO", pentru parteneri de tip 3/4 (nestabiliti in Romania), tip C:
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -se bifeaza acest tip de partener in Date Jurnale TVA. In acest caz la CIF nu veti
     avea "RO"
    -NU se introduc codurile de produse la [COD PRODUS (D394)]   

:: Facturi primite/emise SPECIALE aferente activitatilor de turism , obiecte de arta si colectie , second hand , etc...
    -se introduc similar ca pana acum , in aplicatiile specifice
    -suplimentar , se bifeaza optiunea Regim special: [turism] sau [second
     hand/colectie].
    -Facturile primite SPECIALE se bifeaza doar pt partener=1 (persoane impozabile
     inregistrate in scopuri de TVA in Romania), daca este cazul


Bifele si optiunile suplimentare pt D394 sunt prezente doar in aplicatiile unde pot sa apara astfel de spete !

© Copyright 2007 Sasorysoft®©